0

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

گروه فنی و مهندسی نگین صنعت
گروه فنی و مهندسی نگین صنعت
مشهد-خیابان سنایی، سنایی16، پلاک 3، واحد3

مجتمع مسکونی ۱۱۶ واحدی فجر۲

مجتمع مسکونی ۱۱۶ واحدی فجر۲

پل شهید برونسی سیستم پاشش ضد یخ لئو

پل شهید برونسی سیستم پاشش ضد یخ لئو

پمپ آب مجتمع ثامن الائمه اداره بهزیستی

پمپ آب مجتمع ثامن الائمه اداره بهزیستی

دستگاه آلمانی چاپ ۴ رنگ گوهر شرق

دستگاه آلمانی چاپ ۴ رنگ گوهر شرق

کارخانه تولید شیشه سکوریت

کارخانه تولید شیشه سکوریت

کارخانه برنج بهار چمن در چابهار

کارخانه برنج بهار چمن در چابهار

پارک ساحلی آفتاب بوستر پمپ دور متغیر

پارک ساحلی آفتاب بوستر پمپ دور متغیر

استادیوم امام رضا (ع) – نصب بوستر پمپ

استادیوم امام رضا (ع) – نصب بوستر پمپ

پارک خورشید، دستگاه کلرزن

پارک خورشید، دستگاه کلرزن

هتل الماس نوین، دستگاه بوستر پمپ دور متغیر، آتشنشانی و لجن کش

هتل الماس نوین، دستگاه بوستر پمپ دور متغیر، آتشنشانی و لجن کش