0

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

گروه فنی و مهندسی نگین صنعت
گروه فنی و مهندسی نگین صنعت
مشهد-خیابان سنایی، سنایی16، پلاک 3، واحد3
بایگانی‌ها تابلو برق - گروه فنی و مهندسی نگین صنعت

بایگانی‌ها تابلو برق - گروه فنی و مهندسی نگین صنعت

بوستر پمپ های آبرسانی

بوستر پمپ همواره شبكه مصرفی را زیر فشار ثابت و معيني نگه داشته و به محض شروع مصرف آب در شبكه شروع به كار مي افتد و آب مصرفي را تامين مي نمايد .

بوستر پمپ همواره شبكه مصرفی را زیر فشار ثابت و معيني نگه داشته و به محض شروع مصرف آب در شبكه شروع به كار ...

تابلو برق های عمومی

امروزه تابلوهای برق یکی از عناصر اصلی واحدهای صنعتی و مسکونی محسوب می شوندتابلو برق عبارت است از محفظه ای معمولا بسته که تجهیزات الکترونیکی،اتوماسیون یا برق صنعتی می تواند در آن نصبشود.وظایف انواع تابلوها عبارتند از:کنترل دستی یا اتوماتیک یک فرایند صنعتیتوزیع برق بین ...

امروزه تابلوهای برق یکی از عناصر اصلی واحدهای صنعتی و مسکونی محسوب می شوندتابلو برق عبارت است از محفظه ای معمولا بسته که تجهیزات ...