تماس با ما

  • تلفن: 05137244069 ، 09155114069

  • پست الکترونیکی: info@neginsanaat.ir

  • آدرس: مشهد، بلوار شهید قرنی، خیابان مجد، ساختمان ساینا، واحد 243